Populärt att brygga varierande vin hemma

Att brygga eget vin är för många lockande. Fastän Systembolaget har ett brett sortiment är det flera som önskar kunna laborera med smaker på egen hand. Att brygga eget vin hemma innebär också att man kan spara en hel del slantar.

Det är mycket som har med bryggprocessen att göra som har utvecklats, såsom både utrustning samt jästekniker. Resultatet av hemmaframställt vin brukar kunna bli riktigt bra. Att kvaliteten på utrustningen är bättre beror på att man blivit influerad av den större traditionella vinindustrin. Det är inte bara förbättrad kvalitet som förflyttat sig till hemmamiljön utan också ingredienser. Dessa förutsättningar har medfört att vinframställning hemma blivit allt mer populärt.

För bara några år sedan upplevde en del att vinet inte alltid blev som man hoppats. Idag lämnas mindre i processen åt slumpen och det finns större potential att åstadkomma de smaker på vinet som man strävar efter. Det är därför möjligt att brygga exakt samma vin flera gånger.

De som därjämte brygger vin efter en färdig vinsats har möjlighet skriva ned sina recept. Hittar man sitt favoritvin under olika processers gång så vill man gärna ha möjlighet att återproducera sitt favoritvin.

Från den etablerade vinindustrin har vinbryggning i hemmamiljö ärvt mycket. Det finns dock en skillnad eftersom att man i hemmaframställningen mycket mer experimenterar med olika slags bär och frukter. Enligt EUs definitioner och traditionell bemärkelse så får dock vin enbart namnges vin ifall det produceras på vindruvor.

Hygienen är alltid central i vinframställningen eftersom föroreningar kan influera smaken på vinet oerhört mycket. Det är viktigt att vattnet i bryggningen är ordentligt rent så att inte vinets grundförutsättningar förstörs.

Den som är på jakt kompletta vinsatser och andra tillbehör som gör det enklare att framställa vin hemma kan hitta det hos Gert Strand AB. Dels säljer företaget olika jäst men även övriga hjälpprodukter såsom till exempel aktivt kol som hjälper att rena vatten innan bryggning. Till vinsatserna som går att beställa från Gert Strand AB så medföljer nödvändiga instruktioner som gör det enklare att inte misslyckas med vinsatsen. Det är relevant att instruktionerna följs noggrant.

För att göra processen mer spännande är det naturligtvis bra att experimentera med vinets smakkaraktär med hjälp av olika bär och frukter. Därutöver bör vinbryggaren experimentera med olika jäst för att undersöka vilka fler skillnader som kan uppkomma.

Ett nödvändigt tillbehör i processen är en hävert. Med hjälp av den kan vinet lättare tappas om. Den består av två rör som har en slang och en slangklämma som ska sluta slangen. Om man skjuter in rören i varandra så kan de anpassas för annorlunda storlekar och jäskärl. Det yttre röret har en plastknopp som medför att bottensatsen stannar kvar i jäskärlet vid avtappning.